El passat dia 6 de juny Branemark Lleida va acollir un Taller Botiss impartit per la doctora de Branemark Lleida Vanessa Ruiz Magaz. Sota el títol l’Ús de Biomaterials en la regeneració Òssia i Tisular, la doctora Ruiz Magaz va explicar als alumnes com utilitzar aquest tractament als pacients.
La regeneració òssia al voltant de les dents és un tema de màxima importància en l’Odontologia. En el mercat hi ha multitud de biomaterials per aplicar en les diferents tècniques de regeneració en la pràctica clínica. Per aquest motiu és molt important conèixer els requisits bàsics d’aquests materials per seleccionar el més apropiat per una determinada aplicació clínica. Durant el curs es va ensenyar als alumnes quint tipus defectes ossis al voltant de les dents són regenerables i en quina mesura. També es va mostrar als alumnes tècniques quirúrgiques i quins biomaterials són els més idonis per obtenir resultats satisfactoris.