Un de cada 2000 nadons naix amb dents. D’aquesta manera la primera visita al dentista es produeix pocs dies després del naixement. Els dents natals creixen en les genives inferiors i acostumen a tenir arrels dèbils. Generalment s’extreuen per evitar problemes amb la lactància materna i la ingestió accidental. Nàixer amb dents per norma general acostuma a ser inofensiu. Dos personatges famosos com Napoleó o Juli César van nàixer amb dents.