En l’actualitat, la majoria de malalties de gran prevalença estan relacionades amb l’estil de vida. S’entén per estil de vida l’adquisició dels hàbits dietètics juntament amb el nivell d’activitat física que es realitza. El ritme de vida estressant i sedentari que té la població degut a les situacions laborals, familiars, socials… augmenten la incidència de malalties com el sobrepès i la obesitat, la diabetis, hipercolesterolèmia, hipertrigliceridèmia, hipertensió arterial, osteoporosis, problemes digestius, intoleràncies alimentàries, etc. És una llarga llista de malalties que, si adquirim un estil de vida saludable amb uns hàbits alimentaris adequats, es poden prevenir i millorar en el cas de que ja es pateixin.
Sabem que per tal d’adquirir uns hàbits nous, més saludables, és molt difícil. Per tant, és convenient visitar a un professional especialitzat en el camp per tal de que ens ajudi a fer aquest canvi.
Està demostrat que les persones que adquireixen uns hàbits de vida més saludables, tant en alimentació com en exercici físic, no només milloren el seu estat de salut en general, si no que augmenten la seva autoestima i motivació, es senten més felices i el seu estat en general és molt millor i favorable. A més, també aprenen a reconduir les emocions per tal d’evitar conductes insanes amb l’alimentació i mantenir els bons hàbits adquirits.
Al servei de dietètica i nutrició de Bränemark Lleida t’ajudarem a aprendre a menjar saludablement, a adquirir un estil de vida adequat per a tu. Estudiem cada cas individualment; utilitzem el sistema de mesures antropomètriques individuals ja que és el mètode més precís per estudiar la composició corporal si es realitza per un professional entrenat, com és el cas, i elaborem el pla dietètic més adient a cada situació. T’acompanyarem durant tot el procés i et donarem tot el recolzament que et calgui.