Per tenir una bona higiene oral hi ha una sèrie de consells que hem de seguir:
– Raspallar-se les dents entre dues i tres vegades al dia, després de les menjades, amb una pasta dental amb fluorur.
– Netejar les dents diàriament amb fil dental, per eliminar els bacteris que es queden entre les dents i que no s’eliminen amb el raspallat.
– Una dieta equilibrada, eliminant la ingesta de menjar entre els àpats, també evitarà l’acumulació extra de bacteris.
– Realitzar neteges i revisions periòdiques al dentista.
– Utilitzar productes adequats per aquesta neteja i canviar el raspall de dents aproximadament cada tres mesos.