Algunes persones tenen quatre queixals del seny i d’altres en tenen menys. Alguns cops aquestes peces dentals es queden en l’os alveolar i no acaben de sortir mai. En altres ocasions també hi ha persones que naixen sense aquestes peces dentals. Un queixal del seny pot causar problemes al créixer en la direcció equivocada provocant d’aquesta manera algun problema en les dents més properes. Si surt lentament pot estar cobert parcialment per teixit de la geniva. Aquest fet fa que la correcta higiene d’aquest queixal sigui complicada. Si algun queixal del seny perjudica algun de les dents properes es pot considerar la possibilitat d’extreure aquest queixal. Si un queixal del seny li fa mal no dubti en visitar a un dentista.