Odontologia infantil

El vostre dentista per a nens a Lleida

Brånemark ofereix diversos tractaments especialment indicats per garantir un “creixement” dental dels més petits saludable i correcte. L’educació per a la prevenció és també un dels objectius dels serveis d’Odontopediatria, atès que l’èxit d’aquests tractaments passa per un bon manteniment per part del pacient. Per això, a més d’aplicar els tractaments, s’ensenya com tenir cura de la salut bucodental.

Què és l'odontopediatria?

L’odontopediatria és l’àrea de l’odontologia consistent en la cura de la salut bucodental dels pacients infantils. La prevenció i educació d’hàbits de salut bucodental han d’adquirir-se en l’edat més primerenca possible, i es recomana la primera visita a l’odontòleg a partir del primer any de vida.

Ja que conservem durant tota la vida les emocions viscudes des de nens, ensenyar-li a un pacient pediàtric a tenir cura de la salut bucal repercutirà en el somriure del pacient i la seva cura quan sigui adult.

El nostre objectiu principal és que els nostres pacients coneguin i sàpiguen tenir cura de la seva salut bucodental.

Per a la realització d’obturacions, extraccions dentals, pulpotomies i pulpectomies s’aplicarà sempre anestèsia local. És per això que cal recordar al pacient constantment que no es mossegui la zona adormida, i evitar menjar fins que hagin cessat els efectes de l’anestèsia. L’odontopediatra coneix tècniques perquè l’aplicació de l’anestèsia resulti pràcticament indolora per al pacient.

Tractaments d'odontopediatria més freqüents

Segelladors de canals i fissures

Els segelladors dentals, juntament amb les fluoritzacions, són un mètode preventiu més a utilitzar per prevenir la càries dental. Els segelladors són uns vernissos que s’apliquen sobre la superfície masticatòria dels molars permanents. Aquests s’han de revisar aproximadament cada 6 mesos per comprovar que estan en perfecte estat. L’educació d’hàbits saludables és molt important per a la cura de les dents, no n’hi ha prou amb raspallar les dents i fer fluoritzacions a casa i a la consulta. La ingesta d’aliments rics en sucres refinats, begudes carbonades ensucrades… augmenten el risc de produir càries dental.

A Brånemark, aquest és un tractament indolor i senzill. En poc més de 15-30 minuts, es neteja i prepara la superfície dental a tractar, prèviament aïllada amb dic de goma. Després, s’aplica el segellador i es comprova l’oclusió per confirmar l’èxit del tractament.

Obturacions o empastaments

Les Obturacions o empastaments dentals consisteixen en l’eliminació del teixit dental amb càries per substituir-lo amb un material restaurador, com pot ser un composite o amalgama de plata, per retornar a la dent la seva anatomia original. En alguns casos, quan hi hagi molta destrucció dental caldrà reconstruir les dents amb corones d’acer.

El tractament Brånemark s’inicia amb l’anestèsia per procedir a l’aïllament amb dic de goma, l’eliminació de la càries i l’obturació amb material restaurador. Finalment, l’odontopediatra procedirà a polir i revisar l’oclusió. Un procés que tot just dura 30-45 minuts.

Pulpotomies i pulpectomies

Les pulpotomies i pulpectomies consisteixen en l’eliminació parcial o total del teixit polpar (nervi), com a conseqüència d’un traumatisme en una dent anterior o una càries gran pròxima o amb afectació polpar. Cal tenir en compte que les dents desvitalitzades poden canviar de color.

L’odontopediatra de Brånemark comença el tractament amb l’anestèsia i l’aïllament amb dic de goma. A continuació, es procedeix a l’eliminació de la càries i la polpa (nervi) afectada. Després es realitza una primera obturació del conducte radicular (nervi) seguida d’una segona obturació càries dental amb materials restaurats. El polit i revisió de l’oclusió donen per finalitzat el procés en tot just una hora. L’odontopediatra indica a més les cures i medicació postoperatòries necessàries.

Extraccions

En Odontopediatria la majoria de les extraccions dentàries que es realitzen són degudes a una alteració de l’erupció de les dents permanents.

És freqüent que la dent permanent surti sense que hagi caigut la dent temporal o de llet. Això és degut a que hi ha una gran discrepància volumètrica entre les dents permanents i les dents temporals.

Aquestes alteracions de l’erupció afavoreixen que les dents permanents erupcionin en una posició inadequada, cosa que fa convenient visitar un odontòleg per realitzar l’extracció de la dent temporal.

Altres motius d’extracció dental en odontopediatria són les càries grans i extenses, difícils de reconstruir i en moltes ocasions amb grans flegmons, dents de més o supernumeràries o dents temporals que han patit un traumatisme i no es poden reconstruir.

El tractament sol durar uns 15-30 minuts. S’aplica anestèsia local. L’Odontopediatra ens indicarà les pautes a seguir.

En casos d’extraccions dentàries, és convenient prendre alimentació tova i freda en les hores posteriors del tractament, i queda prohibida la ingesta d’aliments calents durant aquest dia.

Està demostrat que aplicar fluor de forma controlada per l’odontopediatra és un mètode eficaç per reduir el risc de desenvolupar càries. Ell us guiarà sobre la quantitat i freqüència adequada per a l’edat del vostre fill.

Informeu-vos-en

Consulteu sense compromís els tractaments que oferim a la nostra clínica de Lleida.
Rebeu el millor tractament per part dels nostres experts.

Els nostres pacients es beneficien d’opcions de finançament personalitzades i flexibles.

Per a més informació no dubti en trucar a la clínica.